Wie is loek derks?

Wie is Loek Derks als artiest en beeldend therapeut?
Loek is 25 en heeft zijn hele leven al een liefde gehad voor creativiteit en zorg. Na zijn opleiding tot persoonlijk begeleider in de gehandicaptenzorg miste hij het creatieve aspect in zijn werk en koos daarom voor de opleiding tot beeldend therapeut. Tijdens deze opleidingen heeft hij kennis opgedaan over verschillende gedragingen, diagnoses en het herkennen van mensen hun behoeftes. Loek vond het opvallend dat er niet op deze aspecten werd gefocust in de tattoowereld en besloot hier verandering in te brengen

Wie is Loek Derks

De afgelopen 6 jaar heeft Loek zich ingezet om een veilige, accepterende en laagdrempelige studio te creëren waar mensen die buiten de norm vallen zich gezien en gehoord voelen. Zo heeft Loek veel affiniteit en ervaring met de LHBTQIA+ gemeenschap en is gespecialiseerd in het tatoeëren van transpersonen. Daarnaast heeft Loek ervaring met het tatoeëren over littekens en begrijpt hij dat mensen met diagnoses zoals autisme, ADHD, angststoornissen of hoog sensitiviteit lastiger tegen prikkels kunnen en dus andere behoeftes hebben wanneer zij naar een tattoo studio gaan. In zijn jaren tatoeëren heeft hij geleerd meer mogelijkheden te bieden om prikkels te reguleren.

Wie is Loek als persoon?
“Ik ben een gevoelsmens, luister altijd naar mijn hart en hou van gesprekken waarbij we allebei kunnen lachen. Verder heb ik een lichte verslaving aan kringlopen en ben ik verliefd op de kleur oranje”.

Vragen aan Loek? Mail dan naar info@loekattatt.nl of 06-27182973

Wie is Loek Derks
Oranje spetter

Portfolio loek derks

Ga naar de inhoud